Call Us 097-192-2666
Email Us leklamp@hotmail.com

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งโต๊ะ โคมไฟเลนส์ขยายLED ตั้งโต๊ะ

LED Desk Magnifying Lamp ชนิดแบบหลอดไฟLED

สามารถเลือกกำลังขยายได้ตั้งแต่ 5x,10x,20x

จะมีอยู่ 2 แบบ คือ 1) แบบ Swing        2)แบบ XY

เหมาะกับการทำงานที่ต้องการตรวจสอบกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือต้องการตรวจสอบเฉพาะจุด  โดยลักษณะการทำงานนั้นจะเหมาะกับการทำงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องปรับตัวโคมไฟอยู่บ่อยๆ เนื่องจากรุ่นนี้ไม่มีตัวขายึดฐานของโคมไฟ  ดังนั้นโคมไฟรุ่นนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีน้ำหนักสำหรับถ่วงน้ำหนักเพื่อให้ตัวโคมไฟมีความมั่นคง ไม่ขยับไปมาระหว่างการใช้งาน

สำหรับระบบไฟแบบ LED จะให้ความสว่างมากกว่าไฟ Fluorescence แต่ไฟ LED จะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าไฟ Fluorescence

 

1.แบบ Swing

 

แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายLED แบบตั้งโต๊ะ5x แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยายของเลนส์  5x

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายLED แบบตั้งโต๊ะ10x แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยายของเลนส์ 10x

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายLED แบบตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) แบบ Swing

desk-magnifying-lamp-20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยายของเลนส์ 20x

ราคา 3,400 บาท

 

 

2.แบบ XY

xy magnifying lamp

 

แบบ XY 

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งโต๊ะ5x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยายของเลนส์ 5x

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งโต๊ะ10x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยายของเลนส์ 10x

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) แบบ XY

xy 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยายของเลนส์ 20x

ราคา 3,400 บาท