Call Us 097-192-2666
Email Us leklamp@hotmail.com

โคมไฟแว่นขยายLED หนีบโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายLED หนีบโต๊ะ โคมไฟเลนส์ขยายLED หนีบโต๊ะ

LED Clamp Magnifying Lamp ชนิดแบบหลอดไฟ LED

สามารถเลือกกำลังขยายได้ตั้งแต่ 5x,10x,20x

เหมาะกับการทำงานที่ต้องการใช้พื้นที่ให้มีบริเวณการทำงานให้มากที่สุดก้านแขนสามารถปรับระดับทิศทางได้ตามความต้องการ ซึ่งการทำงานจะเหมาะกับลักษณะการทำงานที่จะต้องเลื่อนตัวเลนส์สลับกลับไปกลับมาในการมอง  ดังนั้นโคมไฟของรุ่นนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีสปริงอย่างดี เพื่อให้มีการใช้งานใช้ได้อย่างสะดวกและมีความทนทาน

สำหรับระบบไฟแบบ LED จะให้ความสว่างมากกว่าไฟ Fluorescence แต่ไฟ LED จะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าไฟ Fluorescence

 

โคมไฟแว่นขยายLED หนีบโต๊ะ5x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยายของเลนส์ 5x

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายLED หนีบโต๊ะ10x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยายของเลนส์ 10x

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายLED หนีบโต๊ะ20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยายของเลนส์ 20x

ราคา 3,400 บาท