โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ 10x แบบ xy

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY

กำลังขยายของตัวเลนส์: 10X

ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V

อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 12W

ชนิดของเลนส์ : Glass

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสง : Fluorescence

ราคา 1,500 บาท