โคมไฟแว่นขยายLEDตั้งโต๊ะ 5x แบบ xy

โคมไฟแว่นขยายLEDตั้งโต๊ะ 5x แบบ XY

กำลังขยายของตัวเลนส์: 5X

ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V

อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 12W

ชนิดของเลนส์ : Glass

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสง : LED

ราคา 2,200 บาท