โคมไฟแว่นขยายLEDตั้งโต๊ะ 20x แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายLEDตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) 

แบบ Swing

กำลังขยายของตัวเลนส์: 20X

ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V

อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 12W

ชนิดของเลนส์ : Glass

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสง : LED

ราคา 3,400 บาท